Home


Koninklijke postzegelkring  Philatelia Alosta


Lid  KLBP nummer 811                      Oost-Phila  nummer 11

  Lokaal : Sociaal Centrum - Rerum Novarumstraat 4 - 9300 Aalst

Update: 2018-12-11

Onze eerstkomende vergaderingen

                          Jaar 2018

                             17 december


Jaar 2019

14 & 28 januari

11 & 25 februari

11 & 25 maart

8 & 29 april

13 & 27 mei

3 & 24 juni

8 juli

19  augustus

9 & 23 september

14 & 28 oktober

4 & 25 november

9 & 23 december

ONZE VERGADERINGEN STARTEN

STEEDS  OM  19 UUR.  !!!!!!

 Het bestuur

 Voorzitter, penningmeester, veilingen, ruilbeurs

 Bart CAPPELLE

 alostabart@gmail.com


 Secretaris, organisatie ruilbeurs, verantwoordelijke digitaal  tijdschrift, website

 Michel DE MEESTER

 Bredestraat 256 - 9300 Aalst    053/77 36 68   of  0479/77 82 18

 micaal@telenet.be


 Publiciteit, archief, webmaster

 Johnny BOSMAN

 Roklijf 28  -  9300 Aalst         0475/45 08 21

 j.bosman@skynet.be


 Materiaalmeester

 Gerda VAN DEN BREMT

 Broekstraat 24 - 9420 Erpe-Mere    0497/62 45 73

 gerdavandenbremt@gmail.com


 Ruilmeester Oost-Phila

 André VAN HAUWERMEIREN

 Dokkestraat 12 - 9420 Erpe-Mere   053/80 36 38  of  0494/07 83 55

 andot@outlook.be


 Medewerkster ruilbeurs

 Veronique COPPENS

 Sint Jobstraat 157 bus 11  -  9300 Aalst


Lidgelden

Danny VAN BELLE

053/84 87 70

danny.van.belle@gmail.com


Clubblad lay-out verantwoordelijke uitgever

Gust KEYMEULEN

Felix de Herstraat 102  -  9300 Aalst

053 77 29 05


 Lid worden van de vereniging ?


Gewoon lid


10 €/jaar (nodig voor het ontvangen van de papieren versie van het clubblad).

Tweede en volgende leden van één gezin :

5 €/jaar.


Jeugdledetot en met 15 jaar  GRATIS


Digitaal lid :


Vrijwillige bijdrage (denk er aan dat wij ook kosten maken om mededelingen e.d. tot bij u te brengen)


Storting uitsluitend op onze bankrekening:

BE59 3930 0331 1126 met vermelding van naam en de mededeling "lidgeld".


Enkele huisregels in de club


- Om recht van spreken te hebben in ons tijdschrift of in de club.

- Voor reacties en commentaar, is het uiteraard vereist dat men lid is van Philatelia Alosta.


Elke auteur of indiener van artikels is verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Het is verboden artikels uit ons tijdschrift over te nemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de voorzitter Bart CAPPELLE.

alostabart@gmail.com


    HISTORIEK

van de vereniging


LET US HELP YOU

TAKE CARE OF YOUR CAR