Home

 

Koninklijke postzegelkring Philatelia Alosta

 

Lid KLBP nummer 811 Oost-Phila nummer 11

Lokaal : Sociaal Centrum - Rerum Novarumstraat 4 - 9300 Aalst

Update: 2018-12-11

Onze eerstkomende vergaderingen

Jaar 2018

17 december

 

Jaar 2019

14 & 28 januari

11 & 25 februari

11 & 25 maart

8 & 29 april

13 & 27 mei

3 & 24 juni

8 juli

19 augustus

9 & 23 september

14 & 28 oktober

4 & 25 november

9 & 23 december

ONZE VERGADERINGEN STARTEN

STEEDS OM 19 UUR. !!!!!!

Het bestuur

Voorzitter, penningmeester, veilingen, ruilbeurs

Bart CAPPELLE

alostabart@gmail.com

 

Secretaris, organisatie ruilbeurs, verantwoordelijke digitaal tijdschrift, website

Michel DE MEESTER

Bredestraat 256 - 9300 Aalst 053/77 36 68 of 0479/77 82 18

micaal@telenet.be

 

Publiciteit, archief, webmaster

Johnny BOSMAN

Roklijf 28 - 9300 Aalst 0475/45 08 21

j.bosman@skynet.be

 

Materiaalmeester

Gerda VAN DEN BREMT

Broekstraat 24 - 9420 Erpe-Mere 0497/62 45 73

gerdavandenbremt@gmail.com

 

Ruilmeester Oost-Phila

André VAN HAUWERMEIREN

Dokkestraat 12 - 9420 Erpe-Mere 053/80 36 38 of 0494/07 83 55

andot@outlook.be

 

Medewerkster ruilbeurs

Veronique COPPENS

Sint Jobstraat 157 bus 11 - 9300 Aalst

 

Lidgelden

Danny VAN BELLE

053/84 87 70

danny.van.belle@gmail.com

 

Clubblad lay-out verantwoordelijke uitgever

Gust KEYMEULEN

Felix de Herstraat 102 - 9300 Aalst

053 77 29 05

 

Lid worden van de vereniging ?

 

Gewoon lid

 

10 €/jaar (nodig voor het ontvangen van de papieren versie van het clubblad).

Tweede en volgende leden van één gezin :

5 €/jaar.

 

Jeugdleden tot en met 15 jaar GRATIS

 

Digitaal lid :

 

Vrijwillige bijdrage (denk er aan dat wij ook kosten maken om mededelingen e.d. tot bij u te brengen)

 

Storting uitsluitend op onze bankrekening:

BE59 3930 0331 1126 met vermelding van naam en de mededeling "lidgeld".

 

Enkele huisregels in de club

 

- Om recht van spreken te hebben in ons tijdschrift of in de club.

- Voor reacties en commentaar, is het uiteraard vereist dat men lid is van Philatelia Alosta.

 

Elke auteur of indiener van artikels is verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Het is verboden artikels uit ons tijdschrift over te nemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de voorzitter Bart CAPPELLE.

alostabart@gmail.com

 

HISTORIEK

van de vereniging

 

LET US HELP YOU

TAKE CARE OF YOUR CAR