Home

Update: 2022-11-21

  Lokaal :  Sociaal Centrum - Rerum Novarumstraat 4 - 9300 Aalst

Onze eerstkomende vergaderingen

                            

Jaar 2023

13/11 & 27/11

11/12/2023


Jaar  2024

08/01   -  22/01

26/02

11/03   -  25/03

08/04 - 24/04

13/05   -  27/05

10/06   -  24/06

JULI  -  GEEN VERGADERINGEN

19/08/2024

09/09   -  23/09

14/10   -  28/10

18/11/2024

09/12 - 23/12


ONZE VERGADERINGEN STARTEN

STEEDS  OM  19 UUR.  !!!

 Het bestuur

 Voorzitter, penningmeester, veilingmeester

 Bart CAPPELLE

 alostabart@gmail.com


 Secretariaat

Danny VAN BELLE

053/84 87 70

danny.van.belle@gmail.com


Archief, webmaster

Johnny BOSMAN

Roklijf 28  -  9300 Aalst         0475/45 08 21

bosman9300@gmail.com

www.philateliaalosta.be


Public Relations

 Erika Coen

 Kerkwegel 13 - 9340 Wanzele  

 erikacoen@hotmail.com


Medewerkster

 Veronique COPPENS

Sint Jobstraat 157 bus 11  -  9300 Aalst  053 / 83 78 11  Lid worden van de vereniging ?


Gewoon lid


10 €/jaar (nodig voor het ontvangen van de papieren versie van het clubblad).

Tweede en volgende leden van één gezin :

5 €/jaar.


Jeugdledetot en met 15 jaar  GRATIS


Digitaal lid :


Vrijwillige bijdrage (denk er aan dat wij ook kosten maken om mededelingen e.d. tot bij u te brengen)


Storting uitsluitend op onze bankrekening:

BE59 3930 0331 1126 met vermelding van naam en de mededeling "lidgeld".Enkele huisregels in de club


- Om recht van spreken te hebben in ons tijdschrift of in de club.

- Voor reacties en commentaar, is het uiteraard vereist dat men lid is van Philatelia Alosta.


Elke auteur of indiener van artikels is verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Het is verboden artikels uit ons tijdschrift over te nemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de voorzitter Bart CAPPELLE.

alostabart@gmail.com