Home

  Lokaal :  Sociaal Centrum - Rerum Novarumstraat 4 - 9300 Aalst

Update: 2021-06-15

Onze eerstkomende vergaderingen

                             Jaar 2021

januari -  AFGELAST

februari - AFGELAST

 maart - AFGELAST

 april -  AFGELAST

 mei - AFGELAST 

 juni - 14 en 28

 juli -  12

augustus - 23

september - 13 en 27

 oktober - 11  en   (25 oktober AFGELAST)

november - 8 en  22

december - 13

ONZE VERGADERINGEN STARTEN

STEEDS  OM  19 UUR.  !!!!!!

 Het bestuur

 Voorzitter, penningmeester, veilingmeester

 Bart CAPPELLE

 alostabart@gmail.com


 Secretaris, verantwoordelijke tijdschrift, website

 Michel DE MEESTER

Bredestraat 256 - 9300 Aalst    053/77 36 68   of  0479/77 82 18

 micaal@telenet.be   info@philateliaalosta.be


 Publiciteit, archief, webmaster

Johnny BOSMAN

Roklijf 28  -  9300 Aalst         0475/45 08 21

bosman9300@gmail.com

www.philateliaalosta.be


Materiaalmeester

 Gerda VAN DEN BREMT

Broekstraat 24 - 9420 Erpe-Mere    0497/62 45 73

 gerdavandenbremt@gmail.com


 Ruilmeester Oost-Phila

 André VAN HAUWERMEIREN

Dokkestraat 12 - 9420 Erpe-Mere   053/80 36 38  of  0494/07 83 55

 andot@outlook.be


Medewerkster ruilbeurs

 Veronique COPPENS

Sint Jobstraat 157 bus 11  -  9300 Aalst  053 / 83 78 11


Lidgelden

Danny VAN BELLE

053/84 87 70

danny.van.belle@gmail.com  Lid worden van de vereniging ?


Gewoon lid


10 €/jaar (nodig voor het ontvangen van de papieren versie van het clubblad).

Tweede en volgende leden van één gezin :

5 €/jaar.


Jeugdledetot en met 15 jaar  GRATIS


Digitaal lid :


Vrijwillige bijdrage (denk er aan dat wij ook kosten maken om mededelingen e.d. tot bij u te brengen)


Storting uitsluitend op onze bankrekening:

BE59 3930 0331 1126 met vermelding van naam en de mededeling "lidgeld".Enkele huisregels in de club


- Om recht van spreken te hebben in ons tijdschrift of in de club.

- Voor reacties en commentaar, is het uiteraard vereist dat men lid is van Philatelia Alosta.


Elke auteur of indiener van artikels is verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Het is verboden artikels uit ons tijdschrift over te nemen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de voorzitter Bart CAPPELLE.

alostabart@gmail.com